ΝΕΑ

Ανάκληση Nature’s Bounty Horny Goat Weed με Maca

Η ISO PLUS AE ανακαλεί το προϊόν Nature’s Bounty Horny Goat Weed with Maca με αριθμό γνωστοποίησης 68654/16.09.2016. Η ανάκληση οφείλεται σε πρόσφατη κανονιστική αλλαγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του εκχυλίσματος Epimedium saggitatum που περιέχεται στο προϊόν και κατάταξη του σε νεοφανές τρόφιμο (novel food). Νεοφανή θεωρούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν ιστορικό κατανάλωσης εντός της ΕΕ πριν από τον Μάϊο του 1997 (Κανονισμός ΕΚ 2283/2015).

Η αλλαγή αυτή αποτελεί άμεση κανονιστική ρύθμιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που θέτει προσωρινά το εκχύλισμα Epimedium saggitatum σε διαδικασία περαιτέρω αδειοδότησης προ της χρήσης και δεν αφορά σε επί αυτού αρνητική αξιολόγηση ασφάλειας χρήσης του εκχυλίσματος Epimedium saggitatum. Επίσης αφορά όλα τα σκευάσματα με Epimedium saggitatum που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

Το προϊόν διατίθεται στην αγορά από το 2016, με την νόμιμη οδό της γνωστοποίησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων από όπου και πήρε αριθμό γνωστοποίησης 68654 στις 16.09.2016.

Η κατανάλωση του προϊόντος δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Η ανάκληση του προϊόντος δεν σχετίζεται με λοιπές ανακλήσεις παράνομων και μη γνωστοποιημένων συμπληρωμάτων διατροφής από τον ΕΟΦ που έχουν έρθει πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2109579707-1121 και να μιλήσετε με εκπρόσωπο της εταιρίας.

Με εκτίμηση

Μαγδαληνή, ΣΕΛΑΝΙΚΛΗ
Regulatory Affairs & Quality Manager